Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Om Radon

Hva er radon

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft og er den hyppigste årsaken etter aktiv røyking. Risikoen øker med eksponeringen og er proporsjonal med radonkonsentrasjonen i inneluft og med eksponeringstiden. En sterk synergieffekt gjør at risikoen er høyere for røkere sammenlignet med de som aldri har røkt. Radon er en radioaktiv gass som dannes kontinuerlig fra grunnstoffet uran i berggrunnen. Radon kan trenge inn i en bygning, og byggegrunnen er den viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft. Andre kilder kan være fyllmasser under bygningen, husholdningsvann fra borebrønn og bygningsmaterialer. Det er ikke mulig å forutsi hva radonnivået i en bestemt bygning er på grunnlag av geologisk informasjon eller målinger foretatt i nabolaget. Bare en radonmåling kan påvise radonnivåene i en bygning. Unntaket er boenheter i høyere etasjer i boligblokker.

Helserisiko fra radoneksponering

I følge en nyere artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening medvirker Radon til at anslagsvis 370 nordmenn får lungekreft hvert år. Enkle tiltak i boliger kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller. Radon bidrar til 12 prosent av alle lungekrefttilfellene i Norge hvert år, viser de nye beregningene. De er basert på resultatene fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, samt tidligere kartlegginger av gjennomsnittlig radonnivå i norske boliger.
Hvorfor er radon farlig?

Hvorfor er radon farlig?

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. Når vi puster inn luft som inneholder radon, bestråles lunger og luftveier, noe som over tid gir økt risiko for lungekreft. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men også radon i innelufta øker risikoen, både for røykere og ikke-røykere.
Hvor finnes radon?

Hvor finnes radon?

Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen. Det finnes på Norges geologiske undersøkelse sine hjemmesider kart som viser hvor i landet det har blitt målt høye radonnivåer. Kartet er ikke en endelig fasit på hvor i landet det er radon. Noen områder er det for lite datagrunnlag på og i andre tilfeller kan tilkjørt masse forårsake radonnivåer utover hva man kan forvente fra aktsomhetskartet. Statens strålevern anbefaler at alle bygg måles.