Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We’ve updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Måling

Hvordan måle radon

Statens strålevern anbefaler at alle typer boliger måles for radon. For utleieboliger, skoler og barnehager er dette ett krav. Radon kan enkelt måles selv.

En radonmåling skal utføres som en langtidsmåling, det vil si med en måleperiodepå minst to måneder, innenfor vinterhalvåret. Med vinterhalvåret menes perioden fra midten av oktober til midten av april.

Måling skal foregå i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Det kan aksepteres at en mindre del av målingen, opptil 20 %, ligger utenfor vinterhalvåret, forutsatt at minst to måneder av måleperioden er innenfor

Statens strålevern har utarbeidet en måleprosedyre for måling av radon i boliger som du kan lese i sin helhet her 

Radon i boligblokker

Radon i boligblokker

Bor du i boligblokk, anbefaler Strålevernet følgende: Alle som bor i en leilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, bør måle radon. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Med bakkekontakt menes leiligheter der gulv og/eller en eller flere vegger har kontakt med bakken. Dersom en bygning for eksempel er bygget i en skråning, kan flere etasjer ha kontakt med bakken. Radonnivåene avtar vanligvis med høyden, og sannsynligheten for høye nivåer er derfor mindre jo høyere opp du kommer. Leiligheter i øvrige etasjer trenger derfor ikke måles dersom ikke spesielle forhold tilsier dette. Eksempler på spesielle forhold er at det er kjent at naboleiligheter har målt høye radonnivåer eller at blokken ligger i et kjent radonutsatt område. Dersom du er i tvil, er det enkleste å gjøre en måling. Alternativt kan et borettslag/sameie eller annen eier av en boligblokk måle blokken som en helhet. Da anbefales følgende: Alle leiligheter som har kontakt med bakken måles. Videre oppover i etasjene bør et representativt utvalg av leilighetene måles. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Dersom en måling av blokken som helhet er utført på anbefalt måte og viser at radonnivåene er lave, kan man anta at nivåene er lave også i de leilighetene som ikke er målt.

Radon i næringsbygg

I arbeidsmiljø hvor arbeidstakere kan bli eksponert for radon, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen.

Radon i skoler og barnehager

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og barnehager, både offentlige og private (§ 6 femte ledd). I strålevernforskriften (§ 4 bokstav t) er radonnivå definert som radonkonsentrasjonen i luft bestemt i tråd med den til enhver tid gjeldende måleprosedyre fastsatt av Statens strålevern. For skoler og barnehager vil en måling etter denne prosedyren dokumentere radonnivået. I skoler og barnehager gjennomføres det en såkalt trinn 1 måling med sporfilm først. I rom som viser verdier over grenseverdiene så gjennomføres det en såkalt trinn 2 måling med elektroniske måleapprater. En trinn 2 måling vil kunne avdekke hvilken effekt drift av ventilasjon har på radonverdiene.